Warme dagen op komst

De komende dagen worden temperaturen van 30°C en meer verwacht. De effectieve warmteperiode met erg warme dagen start op woensdag 5 augustus.

Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen. Deze zijn onder andere uitdroging, uitputting, gezwollen ledematen, zonnebrand, krampen en een zonneslag.

Denk er aan dat personen met COVID-19 nog steeds extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten én dat personen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus.

www.warmedagen.be

ZORG VOOR ANDEREN

WEES VOORBEREID

DRINK VOLDOENDE

HOU JE WONING KOEL


Contactinformatie