Verbod: afsteken van particulier vuurwerk

Omwille van de brandveiligheid en het dierenwelzijn is het ten strengste  verboden om als particulier vuurwerk af te steken in de gemeente Opwijk. Dit geldt zowel op het openbaar domein als op private eigendommen.

Er is eveneens een verbod op:

  • het gebruik van geluidskanonnen;
  • het oplaten van wens- of feestballonnen;
  • kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht (met uitzondering van het particulier gebruik van vuurkorven en vuurschalen als sfeerverwarmer);
  • gebruik van pyrotechnische artikelen.

Doe dus niet gek met vuurwerk en vermijd een flinke boete.

Professioneel vuurwerk

Bekijk de voorwaarden:

  • Een organisator kan steeds een aanvraag doen naar professioneel vuurwerk, op het grondgebied Opwijk geldt enkel een mogelijkheid tot diervriendelijk vuurwerk.
  • Professioneel diervriendelijk vuurwerk mag enkel worden opgebouwd en afgestoken door een gediplomeerd vuurwerkmeester.
  • Dit diervriendelijk vuurwerk, met al zijn toebehoren, en het afschieten ervan valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de professionele vuurwerkmaker.
  • Het gebruikte materieel moet zijn uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
  • Het afsteken van diervriendelijk vuurwerk moet voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en reglementering(en).

Downloads

Download hier de zonale politieverordening m.b.t. maatregelen ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen.

Contacteer ons