Vacature maatschappelijk werker (M/V)

18
mei
2020

Voor de aanleg van een werfreserve van 2 jaar waaruit onmiddellijk zal geput worden voor een voltijdse aanwerving voor onbepaalde duur in contractueel dienstverband

Profiel

Het recht op maatschappelijke dienstverlening verzekeren, om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid door in te spelen op hun noden en behoeften. Je staat de cliënt bij op psychosociaal, educatief en administratief vlak om een aangepaste hulp of adequate doorverwijzing te verzekeren.

Voorwaarden

Je hebt een bachelor richting sociaal-agogisch werk.

Ons aanbod

Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, voordelen GSD-V, vorming en opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema, waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen. Kortom, een boeiende job in een dynamische omgeving!

Solliciteren

Interesse? Richt je schriftelijke kandidatuur (CV, diploma, uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maand)  tot en met 12 juni 2020 aan de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Ringlaan 20, 1745 Opwijk of mail via personeel@opwijk.be.

Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be


Contactinformatie