Bezetting openbaar domein

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gebruik dit formulier om de inname/bezetting van het openbaar domein aan te vragen bij de dienst infrastructuur.

Identificatie aanvrager

Adresgegevens

Identificatie opdrachtgever

Beschrijving van de werken

Voorziene periode *

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy