Zitdag invullen personenbelasting

13
mei
2022

Algemeen

De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) organiseert dit jaar opnieuw zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.

De zitdag voor inwoners van Opwijk vindt plaats op vrijdag 10 juni 2022 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Locatie

Gemeentelijk Administratief Centrum I / Marktstraat 55 / Opwijk

Praktisch

Een medewerker van de FOD Financiën helpt je bij het invullen van de belastingaangifte. Per afspraak kan er 1 aangifte worden ingevuld.

Het is belangrijk om alle nodige documenten (fiscale attesten …) en je e-ID mee te brengen. Kom je langs op vraag van een derde, breng dat een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een volmacht mee.

Maak een afspraak via het onthaal:

Vermeld je telefoonnummer en rijksregisternummer.

Je hoeft hiervoor niet te wachten tot  het moment dat het aangifteformulier in de bus  valt.

Aandacht

De zitdag dient om belastingen in te vullen, niet om een voorstel van aangifte te controleren.

Tip

  • Je kan je aangifte ook altijd zelf invullen via MyMinfin.be (Tax-on-web).
  • Je kan ook zelf contact opnemen met FOD Financiën om je te laten helpen bij het invullen van je belastingaangifte. Telefoneer naar 02 575 56 66 om een afspraak te maken, zelfs als je je papieren aangifteformulier nog niet hebt ontvangen. Een FOD-medewerker belt je dan terug op de dag van de afspraak om samen de aangifte in te vullen

Ontvang je documenten digitaal via de eBox

  • Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
  • Activeer je eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Contacteer ons