Laat je huisvuil niet veranderen in waaivuil!

7
feb
2024

Zwerfvuil wordt niet alleen moedwillig achtergelaten, het is ook dikwijls een vorm van onoplettendheid of nonchalance. Bij waaivuil ligt nonchalance dikwijls aan de oorzaak. Waaivuil is papier of karton of zelfs rest of PMD-afval dat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden voor ophaling. Het vrijkomen kan gebeuren tussen het moment van buitenzetten en de ophaling of tijdens de ophaling zelf.

Tussen het moment van buiten zetten en de ophaling zelf, kan je zelf een grote rol spelen om het te voorkomen.

Hier alvast enkele tips:

  • Zorg dat de wind geen vrij spel heeft en je papier en karton goed samengebonden is (met natuurtouw) of steek het in een afgesloten doos, als er geen container voorhanden is.
  • Bied je afval ’s morgens aan, net voor de ophaling en zet het niet de avond ervoor al buiten.
  • Sluit je afvalzak stevig af. Zorg met andere woorden dat hij niet te vol zit, waardoor dat moeilijk wordt.
  • Zet geen vuilniszak buiten die gescheurd is. Tijdens de inzameling kan dat verder scheuren met alle gevolgen van dien.
  • Zorg dat dieren zo weinig mogelijk toegang hebben tot het aangeboden afval. Zij kunnen het afval verwarren met voedselresten en er mee aan de haal gaan.

Afvalstraten

  • De afvalophalers ondernemen aan hun kant ook de nodige actie om de problematiek zo veel mogelijk te vermijden.
  • In Opwijk kan je papier en karton gratis achterlaten in een ondergrondse containers van de afvalstraten.   

Samen met Mooimakers gaan we voor een propere omgeving.

Foto © Mooimakers

Contacteer ons