Verkiezingen 9 juni 2024

Je stemt voor het Vlaams parlement dat 124 parlementsleden telt. Vlaams-Brabant kiest hiervan 21 verkozenen.

Je stemt voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers die 150 parlementsleden telt. Daarvan kiezen de Vlamingen 87 verkozenen en 15 verkozenen worden gekozen in Vlaams-Brabant.

Je stemt voor het Europese parlement dat 705 parlementsleden telt. België duidt 21 Belgische verkozenen aan, waarvan 12 voor een Nederlandstalig mandaat. Jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn verplicht om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Je hoeft op voorhand niet in te schrijven.

Stemmen is verplicht vanaf 18 jaar. 

Contactinformatie