Verhuis naar Opwijk

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Zijn er nog andere betrokken personen voor wie u de wijziging wil doorgeven? *

Oude verblijfplaats:

Adres

Nieuwe verblijfplaats:

Adres

Gegevens van de aanvrager:

Zijn er reeds andere personen ingeschreven op dit adres? *

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy