Verbeter mee de atlas van de waterlopen

5
okt
2021

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen worden vervangen door een digitale atlas.

De informatie in het ontwerp voor die digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) en bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders. Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt die informatie niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Meer info of opmerkingen?

Dan kan je terecht op de website www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas of mail naar het gemeentebestuur van Opwijk E stedenbouw@opwijk.be.

Op die manier kunnen we samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Contacteer ons