VEILIG AAN HET WERK MET DE ENERGIEKE GIDS

5
mei
2020

Vanaf maandag 11 mei 2020 start fase 1 – b van de afbouwstrategie corona.

Dit betekent dat alle winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan, zonder discriminatie op basis van grootte of sector maar wél onder voorwaarden. Die worden bepaald in overleg met de sectoren en de sociale partners. De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (bijvoorbeeld zoals dat van kapper) is in deze fase nog niet toegestaan.

GENERIEKE GIDS

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten werd een generieke gids uitgewerkt. 

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. Zo kan een nieuwe piek van coronagevallen worden vermeden.

De gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend.

De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

Op https://werk.belgie.be/nl zullen ook de afgewerkte sectorgidsen worden gepubliceerd, evenals nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk te kunnen toepassen. In afwachting van de sectorgidsen kunnen bedrijven zich alvast baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Contacteer ons