Vacature ploegbaas gebouwen en technisch instructeur tewerkstellingscel

22
nov
2019

Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en contractueel dienstverband en aanleg van een werfreserve van 2 jaar

Dagelijks leiding geven, coaching en meewerken met sociaal tewerkgestelden binnen de tewerkstellingscel met als doel hen te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

Aansturen en meewerken met een ploeg van werklieden om alle gebouwen van gemeente en OCMW in een goede staat te behouden.

Instaan voor het technisch beheer en onderhoud van infrastructuur, werkmiddelen en materiaal.

Profiel

Je bezit minimum 4 jaar relevante ervaring in onderhoud gebouwen en klusjes. Je bezit ook een rijbewijs B.

Ons aanbod

Wij bieden je een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid in een lokale omgeving.

Je geniet van verschillende sociale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en voordelen GSD-V), een opleidingsprogramma op maat en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen.

Solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma, rijbewijs en uittreksel uit het strafregister ten laatste op 20 december 2019 naar het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via mail: personeel@opwijk.be.

De selectieproeven vinden plaats midden januari 2020.

Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be


Contactinformatie