Vacature gemeenschapswachten

29
sep
2020

2 Gemeenschapswachten C1-C3 (m/v)

Voor onmiddellijke indiensttreding

in halftijds en contractueel dienstverband

en aanleg van een werfreserve van 2 jaar

De gemeenschapswachten hebben de doelstelling om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verhogen. Ze worden ingezet bij preventie en bestrijding van overlast en vandalisme. Hun aanwezigheid dient ook de connectie tussen het bestuur en de burger te vergroten.

De gemeenschapswacht-vaststeller voert zijn taken uit onder leiding van de verantwoordelijke integrale veiligheid, en rapporteert de vaststellingen aan de sanctionerend ambtenaar. Hij/ zij werkt samen met de dienst administratieve beleidsondersteuning, technische dienst, dienst milieu, dienst cultuur en de lokale politie.

Profiel

  • Diploma secundair onderwijs.
  • Respect voor de medemens.
  • Burgerzin.
  • Een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden en het vermogen om zich daarbij te beheersen.
  • Respect voor plichten en procedures.

Ons aanbod

Een competitief salaris, aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, voordelen GSD-V, vorming en opleiding tijdens de diensttijd en een gunstige vakantieregeling.

Verloning volgens barema waarbij alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen. Kortom, een boeiende job in een dynamische omgeving!

Solliciteren

Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister tot en met 28 oktober 2020 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of via mail naar personeel@opwijk.be.

De selectieproeven vinden plaats midden november 2020.

Meer info: T 052 36 51 14 - E personeel@opwijk.be


Contactinformatie