Deskundige omgevingsambtenaar milieu B1-B3

Omschrijving

Voor onmiddellijke indiensttreding in voltijds en contractueel dienstverband en aanleg van een werfreserve van 2 jaar voor statutaire en contractuele aanstelling

Je zorgt voor het gemeentelijk milieubeleid. Je begeleidt milieu- en klimaatdossiers en je oefent toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving. Je doet dit door opvolging van vergunningen en behandelen van meldingen. Als deskundige bereid je beleidsvorming voor over milieu en duurzaamheid.

Ons aanbod

  • Het bestuur biedt je een inhoudelijk uiterst boeiende en maatschappelijk belangrijke job met veel verantwoordelijkheid, een statutaire aanstelling op termijn en een aantrekkelijk loon.
  • Je geniet van verschillende sociale voordelen, een opleidingsprogramma op maat en een gunstige vakantieregeling en flexibele werktijden. Verloning volgens barema waarbij voorgaande beroepservaring in aanmerking wordt genomen (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie).
  • Voor deze functie wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.

Vereisten

  • Je hebt interesse in het beleid van een gemeente inzake omgeving en milieu en wilt meewerken aan een kwaliteitsvolle voorbereiding, uitvoering en handhaving hiervan.
  • Je hebt een bachelor diploma in een milieu-gerelateerde technische richting (bijvoorbeeld biochemie, biotechnologie, industriële wetenschappen, milieukunde, milieuwetenschappen, enz.). 
  • Je bent in het bezit van een  bekwaamheidsbewijs om te kunnen aangesteld worden als gemeentelijk toezichthouder of je bent bereid dit bewijs te halen binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding.
  • Beroepservaring in een functie-gerelateerde richting is een pluspunt.

Solliciteren

Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister tot en met  20 oktober 2021 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of bezorg het via e-mail.

De selectieproeven vinden plaats midden november 2021.

Contacteer ons