Update recentste maatregelen COVID-19

Vanaf zaterdag 25 juli 2020: 

 • Uitbreiding van de mondmaskerplicht:
  • op markten, rommelmarkten en kermissen;
  • in alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar), enkel indien het lokaal bestuur dit zo beslist. In Opwijk is dit niet het geval. 
  • in horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten.
 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22 uur (in plaats van 1 uur ’s nachts).
 • Verplichte registratie van horecaklanten aan de hand van een emailadres of telefoonnummer. Wie weigert, krijgt geen toegang tot de zaak
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • Versterkte controles op de naleving van de COVID-19 maatregelen.
 • Prominentere rol voor de lokale overheid in de aanpak van de COVID-19-epidemie:
  • Optreden binnen het kader van het ministerieel besluit.
  • In overleg met de gewesten en de gouverneurs aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen.
  • Bij uitbraken op het grondgebied meteen ingrijpen.

Vanaf woensdag 29 juli 2020 gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus): 

 • Sociale bubbel (gezin + extra contacten waarbij geen sociale afstand vereist is) wordt beperkt van 15 contacten/week/persoon tot maximaal 5 contacten/maand/gezin (excl. <12 jaar)
 • Op café en op restaurant gaan of een feestje thuis doen kan enkel met je huishouden en de bubbel van vijf.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten (uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten buitenshuis, …), recepties, banketten: maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) én de sociale afstand moet steeds bewaard worden. Geldt niet voor zomerkampen, zomerstages, … De organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten verandert eveneens niet.
 • Trouwfeesten: in het algemeen maximaal 100 gasten bij de ceremonie. In Opwijk worden maximaal 30 personen toegelaten in de trouwzaal, inclusief de bevoegde ambtenaar en schepen. Hierbij is het verplicht dat iedere aanwezige een mondmasker draagt. Maximaal 10 gasten op een receptie. 
 • Evenementen worden ingeperkt: tot 100 mensen (binnen) / 200 mensen (buiten). Mondmaskers zijn verplicht op alle evenementen.
 • Winkels: het alleen winkelen (uitzondering: minderjarige uit sociale bubbel of voor mensen die hulp nodig hebben) wordt terug ingevoerd, net als de maximale duur van het winkelbezoek van 30 minuten
 • Verplichte registratie van klanten/bezoekers bij andere zogenaamde risicoplaatsen, zoals sportlessen en wellnesscentra
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden. 
 • Het lokaal bestuur wordt om krachtdadige maatregelen gevraagd bij een uitbraak/verslechtering.  
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september

Steeds de laatste informatie op www.info-coronavirus.be/nl - T 0800 14 689


Contactinformatie