UPDATE Extra coronamaatregelen Lokaal Bestuur Opwijk

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers nam de Nationale Veiligheidsraad op maandag 27 juli 2020 opnieuw strengere maatregelen. Graag verduidelijken we voor jullie enkele maatregelen.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en schepenen in de zitting van donderdag 30 juli 2020 enkele lokale beslissingen genomen.

ALGEMEEN:

Activiteiten in niet-georganiseerd verband mag binnen je eigen sociale bubbel, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te wandelen, picknicken, …

- Activiteiten zijn toegelaten als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, d.w.z. in club- of verenigingsverband.
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden.
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is.
 • de hygiëne maatregelen nageleefd worden.
 • je de veiligheidsprotocollen volgt die van toepassing zijn op jouw activiteit. Alle protocollen kan je terugvinden onder: www.info-coronavirus.be/nl/protocollen.

Evenementen mogen plaatsvinden mits naleving van de veiligheidsvoorschriften én met maximaal 200 toeschouwers wanneer de activiteit buiten plaatsvindt, 100 toeschouwers wanneer de activiteit binnen plaatsvindt. Op www.opwijk.be vindt je een beknopt en duidelijk overzicht terug.

EVENEMENTEN:

Volgende activiteiten in organisatie van de gemeentelijke diensten tussen 3 augustus en 30 september worden geannuleerd omwille van risicogroepen of het niet kunnen handhaven van de geldende veiligheidsmaatregelen:

 • vrijdag 14 augustus:  Sportelzomer – Wandelen – AC senioren
 • donderdag 20 augustus: Sportelzomer – Lijndans – AC senioren
 • maandag 24 augustus: leesclub - Bibliotheek
 • dinsdag 25 augustus: Sportelzomer - Kracht en Lenigheid - AC senioren
 • vrijdag 28 augustus:  Workshops gezonde tussendoortjes - Huis van het Kind
 • zaterdag 29 augustus: Skate-event - Dienst sport en jeugd
 • maandag 31 augustus: Sportelzomer - Padel en Djembé - AC senioren
 • maandag 14 september: Sporteldag – AC senioren
 • dinsdag 15 september: Netwerkdag AMALO – zorgraad Amalo
 • woensdag 16 september: Café Zetta – Dienst Welzijn
 • vrijdag 18 september: Vrijwilligersfeest – Dienst Welzijn
 • zondag 20 september: Kadeekes in ’t Park – Dienst Jeugd

Alle buurtfeesten in augustus en september worden verboden.

Alle andere activiteiten zullen georganiseerd worden volgens de opgelegde coronarichtlijnen.

Organisaties en verenigingen dienen hun evenementen voor te leggen aan het evenementenloket met bijvoeging van hun CERM-document te vinden op www.covideventriskmodel.be. Evenementen moeten voldoen aan de geldende federale richtlijnen. Het college van burgemeester en schepenen beslist of het evenement al dan niet mag plaatsvinden. Het evenementenloket zal de organisatoren van de reeds goedgekeurde evenementen contacteren voor aanvullingen hieromtrent.

- Het gemeentebestuur wenst bijkomend dat er ‘voorafregistratie’ plaatsvindt voor zomerbars en evenementen. Dit om de opgelegde afstand van 1.5m tussen bubbels te kunnen bewerkstelligen.

Eetfestijnen dienen vanaf heden aangevraagd te worden bij het evenementenloket.

VERHUUR:

Er zal geen verhuur zijn van gemeentelijke accommodatie voor privépersonen in augustus en september.

Personen van reeds geboekte privéfeesten zullen hun gelden teruggestort krijgen.

GC HOF TEN HEMELRIJK:

De programmatie 2020-2021 van Hof ten Hemelrijk komt midden augustus in jullie bussen. De ticketverkoop start op zaterdag 29 augustus 2020.

Er is een aangepast zaalplan zodat er enkel per bubbel kan gereserveerd worden. De toeschouwers die reeds tickets hadden voor voorstellingen uit het vorige seizoen en  verplaatst werden naar het najaar,  zullen gecontacteerd worden i.v.m. nieuwe plaatsen.

Huiskamerconcerten werden jammer genoeg verplaatst naar onze gemeentelijke zalen.

SPORT/JEUGDKAMPEN:

Sport- en jeugdkampen kunnen gewoon plaatsvinden in augustus onder de reeds gekende maatregelen.

Het taalkamp Nederlands van de dienst Welzijn gaat door.

SPORT:

In de sporthal blijven de douches en kleedkamers tot 31 augustus gesloten.

De sportdienst stuurde reeds specifieke sportrichtlijnen uit naar onze sportverenigingen. Indien hierin nog vragen zijn, kan je steeds terecht op sportdienst@opwijk.be.

We adviseren om hierin steeds ook de richtlijnen van uw federatie te volgen en de huidige sportprotocollen. Meer info, protocollen en gedragscodes: www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen.

ARCHIEF:

Gesloten van 10 tot en met 31 augustus wegens jaarlijks verlof.

De dienst blijft verder op afspraak werken.

 

WE WENSEN IEDEREEN NOG EEN FIJNE, MAAR VOORAL GEZONDE ZOMER TOE.

HOUD HET VEILIG! HOUD AFSTAND!

ZOEK NIET NAAR ACHTERPOORTJES, ENKEL NAAR JE GEZOND VERSTAND!