UPDATE CORONARICHTLIJNEN SPORT

4
jul
2020

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel. Hou rekening met volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten

 • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband mogen enkel worden uitgeoefend binnen je eigen sociale bubbel, maximum met 15 personen.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging) kunnen plaatsvinden:
  • met maximum met 50 personen;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities

 • Competities mogen opnieuw plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet.
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vul je als organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) in en voeg je het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor het gemeentebestuur. Meer info: Hoe organiseer je veilig een evenement?

Publiek

Er geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 200 toeschouwers indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (= 400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 toeschouwers indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (= 800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

 • 200 toeschouwers indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (= 400 personen vanaf 1 augustus 2020);
 • 400 toeschouwers indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (= 800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (= sociale bubbel) groeperen. Dit geldt niet wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (vb. VIP-tenten). Deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van het gemeentebestuur vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1.00 en 6.00 uur.

Meer informatie over protocollen m.b.t. sport: sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen

Laatste updates: www.opwijk.be/corona 


Contactinformatie