Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

11
okt
2021

Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Momenteel werkt de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen. Concreet gaat het om maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Nog tot en met dinsdag 16 november 2021 kan je de kennisgevingsnota inkijken en eventueel opmerkingen geven. 

Welke milieueffecten moeten volgens jou worden onderzocht en op welke manier kan dat best gebeuren?

 • Bekijk de screeningsnota en beslissing online via de website van het Team Mer.
 • Wens je het dossier in te kijken op de dienst stedenbouw? Maak een afspraak via T 052 36 51 34.

Opmerkingen indienen

Je kan tot en met 16 november 2021 alle opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier.
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel).
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Downloads

Meer info

Contacteer ons