Uitbreiding captatieverbod waterlopen in Vlaams-Brabant

6
aug
2020

De waterstanden staan momenteel zo laag dat er vanaf donderdag 6 augustus een captatieverbod geldt voor alle waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

Een andere uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Volgende niet-essentiële activiteiten zijn te vermijden en uit te stellen:

  • het bevoorraden van fonteinen.
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen.
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water.
  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers.
  • het vullen of bijvullen van vijvers.
  • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen.
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden.
  • het besproeien van velden en weiden.

Meer info: www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020


Contactinformatie