Laat je oude mazouttank niet lekken

19
jan
2023

Oude mazouttank

  • Staat er ergens in jouw tuin of kelder een oude mazouttank die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of opvullen.
  • Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten.
  • De wetgeving verplicht de sanering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen.
  • Als verwijdering van een ondergrondse tank omwille van technische redenen niet mogelijk is, moet deze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders geeft dit aanleiding tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten leidt dan de verwijderkost.

Tankslag Haviland

  • De gemeente Opwijk neemt voor tweede maal deel aan deze ‘tankslag’ van Haviland. Zo worden de kosten voor onze inwoners eenvoudiger en goedkoper.
  • De vorige deelname dateert van 2018/2019. In die periode werden er 114 saneringen uitgevoerd, een succes.
  • Met een nieuwe deelname willen we een grote groep inwoners aansporen hun tank te verwijderen door zoveel mogelijk ervan te bundelen in een groepsaankoop.
  • Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt nadien offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Aanmelden

  • Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt en/of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan vrijblijvend aan voor 15 mei 2023 via dit formulier.
  • Wanneer de aannemer(s) bekend zijn, ontvang je een offerte. Daarna beslist je of je effectief deelneemt of niet.

Contacteer ons