Subsidie voor het openstellen van privébos

Om beheerders van privébossen ertoe aan te zetten hun bos open te stellen voor het grote publiek, verleent de Vlaamse overheid een subsidie.

Voorwaarden

Enkel privébosbeheerders komen in aanmerking voor de subsidie voor openstelling.

Als de subsidie wilt krijgen, dan moet u het bos in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kunt u het bos toch een tijdlang afsluiten.

  • U kunt uw privébos maximaal vijf maanden afsluiten om ecologische redenen.
  • U kunt uw privébos maximaal dertig dagen afsluiten om jachtredenen.

Procedure

U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u een subsidie wilt krijgen. U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Bedrag

De jaarlijkse subsidie bedraagt 2 euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare bosoppervlakte kunt u maximaal 50 euro subsidie krijgen.

Als u in het privébos speelzones afbakent, dan krijgt u daarvoor per hectare speelzone 100 euro extra.