Sportraad

De sportraad heeft als belangrijkste opdracht het advies geven over alle aangelegenheden m.b.t. sport in de gemeente. De sportraad streeft ernaar om de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

 

Samenstelling

De algemene vergadering van de sportraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen. De algemene vergadering komt samen onder voorzitterschap van Lucien De Landtsheer. De schepen van sport en de deskundige sport zijn eveneens leden van de algemene vergadering.

Het bestuur van de sportraad komt samen onder voorzitterschap van Lucien De Landtsheer en bestaat uit 13 leden, verkozen uit de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad. De schepen van sport en de deskundige sport behoren eveneens tot het bestuur.

De volledige samenstelling kan opgevraagd worden bij de voorzitter van de Sportraad of bij de Sportdienst.

 

Verslagen

Wil je de werking van de sportraad mee opvolgen? Bekijken dan zeker even de verslagen/documenten.

 

 

 

 

 

 

 


Contactinformatie