SCHADE HEVIGE WIND 10 MAART 2019

De hevige windstoten die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden, hebben op verschillende plaatsen schade aangericht.

Inwoners van Opwijk die schade hebben geleden kunnen hiervan tot uiterlijk 26 april 2019 melding doen bij de gemeente.  Stuur een e-mail  met foto’s en het geraamde schadebedrag naar meldingen@opwijk.be.

Het gemeentebestuur verzamelt alle info van de schadelijders met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag.

De Vlaamse Regering kan aan de hand van de ingediende informatie het stormweer erkennen als algemene ramp. Na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door storm wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand - “eenvoudige risico’s"). Contacteer dus eerst je verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.


Contactinformatie