RUP Station herziening: publieke raadpleging

11
jan
2022

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Station te herzien.

Start- en procesnota

In een eerste fase wordt een start- en procesnota opgemaakt.

  • De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingsscenario’s voor het gebied.
  • De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan. Er is naast de publieke raadpleging ook een participatiemoment voorzien.

Via de bijlagen onderaan kan je alvast meer te weten komen over dit nieuwe plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 17 januari tot en met 18 maart 2022 kan iedereen de startnota en de procesnota inzien en opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via RUP_Station_herziening@opwijk.be  
  • schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk
  • tegen afgiftebewijs bij de dienst Omgeving in GAC II, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk tijdens de kantooruren 

Inzage start- en procesnota

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingsuren op afspraak via T 052 36 51 39 en kan je ook raadplegen in de bijlagen onderaan.

Participatiemoment

Er wordt een digitaal participatiemoment voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota. Vooraf inschrijven voor dit participatiemoment op donderdag 3 februari 2022 om 19 uur is verplicht. Schrijf je hier in.

Bijlagen

Download hier alle stukken:

Contacteer ons