Registratie van verzenders van meststoffen

Als u meststoffen produceert (bv. als landbouwer), dan mag u bepaalde meststoffen transporteren zonder een erkende mestvoerder in te schakelen. U moet zich dan wel bij de Mestbank registreren als verzender.

Voorwaarden

Als verzender mag u enkel de volgende meststoffen vervoeren:

  • schuimaarde
  • gehygiëniseerde producten, die voldoen aan deze drie voorwaarden:
    • bewerkt of verwerkt zijn in een erkende installatie
    • in de erkende installatie een thermische behandeling hebben ondergaan van minstens 1 uur op 70°C of een gelijkaardig goedgekeurd procedé
    • afgezet worden buiten het Vlaamse Gewest of in tuinen en parken.

Om een registratie als verzender te kunnen krijgen, mag u als producent van meststoffen niet erkend zijn als mestvoerder klasse A. Bovendien moet u:

  • de meststoffen in België produceren
  • een internet- en telefoonverbinding hebben.

Procedure

Voor elke uitbating waar u meststoffen produceert bezorgt u het ingevulde aanvraagformulier en de nodige documenten aan de Mestbank in uw provincie.

Als geregistreerde verzender meldt u de transporten via het Mest Transport Internet Loket (MTIL) en maakt u een verzenddocument op. Het verzenddocument moet tijdens het transport aanwezig zijn in het transportmiddel. Ten laatste de zevende dag na transport moet elk transport ook bevestigd worden via MTIL. Meer info vindt u in de handleiding over MTIL op de website van de VLM.

Regelgeving

Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, afgekort Mestdecreet.