Openbaar onderzoek windturbines

22
nov
2022

Ontwerpbesluit en ontwerpplan MER sectorale voorwaarden windturbines

Besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit wil de Vlaamse overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan MER opgesteld. Het ontwerpbesluit is een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerp-plan-MER vindt plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

Documenten

Het ontwerpbesluit, het ontwerpplan MER en de richtlijnen van het MER zijn vanaf 22 november 2022 raadpleegbaar:

Opmerkingen

Het publiek bezorgt zijn opmerkingen bezorgen via:

Vragen

Contacteer het Departement Omgeving:

Download

Contacteer ons