Openbaar onderzoek voetwegen

11
jun
2019

Voetweg nr. 65

Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 30 april 2019 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke wijziging met rooilijnplan van voetweg nr. 65.

Deze aanvraag werd ingediend door Groep Huyzentruyt Nv, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie.

Het administratief dossier ligt in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk ter inzage van de belanghebbenden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 27 mei 2019 tot woensdag 26 juni 2019 en zal gesloten worden op woensdag 26 juni om 11 uur.

Opmerkingen of bezwaren dienen voor de sluiting per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.

 

Voetweg nr. 66

Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 30 april 2019 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke afschaffing met rooilijnplan van voetweg nr. 66.

Deze aanvraag werd ingediend door Groep Huyzentruyt Nv, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie.

Het administratief dossier ligt in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk ter inzage van de belanghebbenden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 27 mei 2019 tot woensdag 26 juni 2019 en zal gesloten worden op woensdag 26 juni om 11 uur.

Opmerkingen of bezwaren dienen voor de sluiting per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.


Contactinformatie