Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay

9
jul
2019

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 juni 2019 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek van maandag 15 juli 2019 tot en met vrijdag 13 september 2019.

Gedurende deze periode kan het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens de kantooruren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw van de gemeente, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk. Je kan het ontwerp van het RUP Okay ook hier bekijken.

Eventuele bezwaren en opmerkingen worden schriftelijk verstuurd t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of kunnen digitaal overgemaakt worden aan stedenbouw@opwijk.be uiterlijk op vrijdag 13 september 2019 om 11 uur.


Contactinformatie