Openbaar onderzoek Broeckehof

4
mei
2020

Nieuwe straatnaam Broeckehof

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 april 2020 beslist om een nieuwe straatnaam toe te kennen voor het gedeelte Wallekensweg langsheen de spoorweg: Broeckehof.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst Burgerzaken in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk. Maak een afspraak om het dossier in te kijken.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 4 mei tot donderdag 4 juni 2020 en loopt af op donderdag 4 juni 2020 om 11 uur.

Opmerkingen of bezwaren tegen deze nieuwe straatnaam bezorg je schriftelijk voor 4 juni 2020 aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.


Contactinformatie