Online tool "Warm Huis"

In het kader van het gemeentelijk klimaatactieplan en het engagement van de gemeente Opwijk om de C02-uitstoot in onze gemeente met minstens 20% te doen dalen tegen 2020, heeft Interleuven in opdracht van de gemeente een gratis online tool “Mijn warm huis” ontwikkeld.

Met deze tool kan elke Opwijkenaar op een eenvoudige manier en stapsgewijs nagaan hoe goed de woning scoort op energievlak. De online tool geeft een inschatting van de impact van de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Wat doet deze online tool?

  • Het berekent het warmteverlies van de woning.
  • Je kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. 
  • Het geeft de investeringskost weer, evenals mogelijke energiepremies en besparing (financieel en energetisch).
  • Het eindresultaat is een stappenplan voor renovatie.

Advies

Voor informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot energiepremies, neem contact op met de woonconsulent.

Wens je gratis deskundig en technisch energieadvies voor bouw- en renovatieprojecten op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen? Dien dan hiervoor een aanvraag in via  steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.

Contactinformatie