Online tool "Warm Huis"

Ontdek de tool "warm huis"

In het kader van het gemeentelijk klimaatactieplan en het engagement van de gemeente Opwijk om de C02-uitstoot in onze gemeente met minstens 20% te doen dalen tegen 2020, heeft Interleuven in opdracht van de gemeente een gratis online-tool “mijn warm huis” ontwikkeld.

Met deze tool kan elke Opwijkenaar op een eenvoudige manier en stapsgewijs nagaan hoe goed de woning scoort op energievlak. De online-tool geeft een inschatting van de impact van de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot uitvoering van energiebesparende maatregelen.

De online-tool berekent het warmteverlies van de woning, en de burger kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. Daarnaast geeft de online-tool ook de investeringskostweer, evenals mogelijke energiepremies en besparing(financieel en energetisch). Het eindresultaat is een stappenplan voor renovatie.

Voor informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot energiepremies kan verder contact opgenomen worden met de woonconsulent: woonloket@opwijk.be

Wie gratis een deskundig  technisch energieadvies wenst voor  bouw-en renovatieprojecten, kan hiervoor een aanvraag indienen via  steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Een uitgebreid technisch advies wordt gegeven op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen.


Contactinformatie