ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

Recent werden door afvalintercommunale Intradura 3 ondergrondse afvalcontainers geplaatst aan de nieuwe feestzaal ‘De Kersenpit’, Dorp 46 in Mazenzele:

- 1 afvalcontainer voor papier en karton.

- 1 afvalcontainer voor hol (gekleurd/wit) glas.

- 1 afvalcontainer voor restafval

Dit is het 1e project met ondergrondse afvalcontainers in onze gemeente.

Voor deze afvalcontainers in gebruik worden gesteld, moeten er eerst nog een aantal handelingen en modaliteiten gebeuren. De gemeente zal hierover tijdig communiceren alsook over de gebruiksmodaliteiten.


Contactinformatie