OCMW

De missie van het OCMW

Het OCMW van Opwijk stelt zich tot algemeen doel om de behoeften op het vlak van maatschappelijk welzijn van de Opwijkse bevolking maximaal te (h)erkennen en hieraan op de meest effectieve, efficiënte en klantvriendelijke wijze trachten tegemoet te komen. Het OCMW is een typische eerstelijnshulp op lokaal beleidsniveau. 

De in te vullen behoeften situeren zich op diverse domeinen:

Huisvesting :

 • Vormt de basis van het persoonlijk maatschappelijk welzijn;
 • Een dak boven uw hoofd zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Het is de uitvalsbasis voor de verdere ontplooiing van het individu;
 • Een menswaardige woonst draagt ook bij tot een betere gezondheid van het individu. Een goede gezondheid samen met een woonzekerheid zorgen voor een stimulans voor het persoonlijk welzijn;
 • Het individu wil dat bevestigd zien en gaat op zoek naar een inkomen uit arbeidsprestaties.

Onderwijs en opvoeding :

 • Investeren in onderwijs en opvoeding bezorgt het individu een meerwaarde in de beleving van zijn persoonlijke welzijnssituatie;
 • Investeren in onderwijs en opvoeding kan de kansen op tewerkstelling verhogen;
 • Onderwijs en opvoeding kunnen het individu in contact brengen met culturele beleving.

Tewerkstelling :

 • Het individu zoekt bevestiging om de huisvesting en de persoonlijke gezondheid te waarborgen door het verwerven van een inkomen uit reguliere arbeidsprestaties;
 • Door het verwerven van een inkomen uit arbeid kan het individu zelf instaan voor de huisvestingskost;
 • Door het feit dat het individu eigenmachtig kan instaan voor een inkomen, bevestigt hij zichzelf op maatschappelijk niveau.

Gezondheidszorg :

 • Toegang tot de gezondheidszorg hangt samen met huisvesting, tewerkstelling en onderwijs en opvoeding;
 • Zorg voor kinderen en ouderen kunnen bijdragen tot verhoogde tewerkstellingskansen voor actieve beroepsklassen;
 • Op lokaal niveau mogelijkheden voorzien om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren / verhogen. Investeren in specifieke ouderenvoorzieningen op lokaal niveau kan bijdragen tot een betere individuele en maatschappelijke levenskwaliteit.

Culturele beleving :

 • Dit is het sluitstuk van het persoonlijk maatschappelijk welzijn.

“(h)erkennen” : het detecteren en aanvaarden van het bestaan van behoeften. “effectieve” : in de mate dat het vooropgestelde doel bereikt wordt. “efficiënt” : met oordeelkundig gebruik van de beschikbare middelen het vooropgestelde doel bereiken. “klantvriendelijk” : streven naar een handelen waarbij respect voor en eigenheid van het cliënteel centraal staat.

 

Onze visie op het OCMW van morgen

We streven naar een lokaal sociaal beleid waarbij toegankelijkheid en samenwerking centraal staan. Hiertoe zal het OCMW samenwerkingsverbanden aangaan met andere welzijnsactoren en zich hierbij profileren als coördinator. Wij streven ernaar door ons dagdagelijks optreden respect te verkrijgen bij de Opwijkse bevolking.

Wij willen een organisatie zijn

 • die openstaat voor vernieuwing
 • met een professionele ingesteldheid
 • waarbij de inbreng van de vereiste competenties belangrijk is
 • Hierbij willen we het ‘mens-zijn’ niet uit het oog verliezen

Dit alles wordt gedragen door de sociale begeestering van iedere medewerker.

 

De waarden van het OCMW

“Op ‘KOERS’ naar KWALITEIT” waarbij koers staat voor: Klantgerichtheid; Op maat; Efficiënt; Respect; Samen


Contactinformatie