Vlaams noodfonds corona

12
okt
2020

De Vlaamse Regering besliste op 2 juni 2020 over de verdeling van een Vlaams noodfonds corona van bijna 300 miljoen euro. Zo komt men tegemoet aan organisaties die op een of andere manier leden onder de coronacrisis.

Voor wie

De middelen uit het Vlaams noodfonds zijn onder andere bestemd voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, siertelers en organisatoren van evenementen, maar ook voor freelancers en zelfstandigen die van de voornoemde sectoren afhangen.

Van het totale budget gaat 87,3 miljoen euro (30 %) via het Gemeentefonds naar de lokale besturen ter ondersteuning van lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. De gemeente Opwijk mag volledig autonoom beslissen hoe ze deze middelen verdeelt over de verschillende verenigingen. Dit betekent dat onze gemeente 167.534,01 euro uit het noodfonds via het gemeentefonds heeft ontvangen.

Verdeling

Op dinsdag 22 september 2020 keurde de gemeenteraad de verdeling van het noodfonds goed voor de sectoren jeugd, sport en cultuur.

Samen met de betrokken medewerkers, adviesraden en verenigingen werkten we een breed draagvlak uit om elke vereniging in onze gemeente te ondersteunen. Zo werden aan de hand van de coronabevraging in juli enkele parameters bijgesteld en zal onderstaande verdeling elke vereniging ondersteunen in zijn specifieke noden.

 • JEUGD: 28.000 euro

  • afhankelijk van het ledenaantal
  • Jeugdhuis Nijdrop/Nosta: 7.000 euro voor zowel Nijdrop als Nosta samen, zij kunnen verder geen ‘coronakosten’ invullen.
 • SPORT: 35.000 euro

  • verdubbeling van het aantal subsidietoelagen op basis van de subsidiedossiers 2020 op datum van 31 juli 2020
 • CORONAKOSTEN: 33.806,31 euro (werkingsjaar 2020-2021)

  • Elke vereniging kan coronakosten ingeven om zijn dagdagelijkse werking coronaproof te maken.
  • Deze aanvraag kan je ten laatste indienen op  31 december 2020 en 30 juni 2021. Uitbetalingen vinden respectievelijk plaats in januari en juli 2021.
  • Deze aanvraag kan je indienen tegen drie data: 31 december 2020, 30 juni 2021 en 31 december 2021. De uitbetalingen zijn dan respectievelijk voorzien in januari 2021, juli 2021 en januari 2022.
  • Download hier het aanvraagformulier.
 • CORONAKOSTEN EVENEMENTEN EN EXTRA ACTIVITEITEN: 60.000 euro

  • Elke vereniging kan extra coronakosten ingeven om activiteiten of evenementen die niet tot hun dagdagelijkse werking behoren volledig volgens de huidige richtlijnen in te richten, bijvoorbeeld eetfestijnen, optredens, enz. Het gaat over activiteiten of evenementen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.
  • Deze aanvraag kan je indienen tegen drie data: 31 december 2020, 30 juni 2021 en 31 december 2021. De uitbetalingen zijn dan respectievelijk voorzien in januari 2021, juli 2021 en januari 2022.
  • Download hier het aanvraagformulier.
 • ABONNEMENTEN op gemeentelijke zalen worden teruggestort naar de verenigingen: 864 euro

 • COMPENSATIE CAFETARIA’s GEMEENTELIJKE CONCESSIES (géén erfpachten): 2.863,70 euro

Documenten noodfonds

Contact

We werken enkel op afspraak. Gelieve tijdig contact op te nemen met sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 07.

Een mondmasker dragen is verplicht bij bezoek aan de sportdienst.

Contacteer ons