Nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • het inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

De ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Openbaar onderzoek

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt dit ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende deze looptijd kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via e-mail naar ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Meer info: www.ovam.be/samen-richting-uitvoeringsplan-kunststoffen-2019-2024