MIJN WARM HUIS

Hoe goed scoort je woning op energievlak ?

Mijn warm huis – gratis online-tool voor inwoners.

De gemeente Opwijk engageert zich om door het gemeentelijk klimaatactieplan om de C02-uitstoot lokaal met minstens 20% te doen dalen tegen 2020. Om hieraan bij te dragen ontwikkelde Interleuven, in opdracht van de gemeente, een gratis online-tool “Mijn warm huis”.

Elke Opwijkenaar kan met deze tool op een eenvoudige manier en stapsgewijs nagaan hoe goed zijn/haar woning scoort op energievlak. De tool geeft een inschatting van de impact van de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot een uitvoering van energiebesparende maatregelen.

De online-tool berekent het warmteverlies van de woning, en de burger kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. Daarnaast krijg je ook de investeringskost te zien, net als mogelijke energiepremies en wat je bespaart. (financieel en energetisch). Het eindresultaat is een stappenplan voor renovatie.

Inwoners kunnen via de ‘Mijn warm huis-tool’ ook de online warmtekaart van Opwijk én de Vlaamse zonnekaart raadplegen om te bekijken of het dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen.

De gratis online-tool is te raadplegen via www.warmhuis.be/opwijk.

Informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot energiepremies: woonconsulente Sylvie Cruz - woonloket@opwijk.be

Deskundig technisch energieadvies voor  bouw- en renovatieprojecten: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Een uitgebreid technisch advies wordt gegeven op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen.


Contactinformatie