Meerjarenplan OCMW 2014-2019

Alle beleidsdoelstellingen, die zich vertalen in actieplannen, worden bij aanvang van de legislatuur vastgelegd in een strategische nota, het zogenaamde "meerjarenplan". De actieplannen vertalen zich op hun beurt in concrete acties.


Contactinformatie