KINDERCARNAVAL

4
feb
2020

Op vrijdag 21 februari 2020 vindt de kindercarnavalstoet plaats, een organisatie van VZW De Gatspoëters. Meer dan 1.400 Opwijkse scholieren van 8 lagere scholen stappen mee.

De kinderen vertrekken om 13.30 uur vanaf Hof ten Hemelrijk en lopen langs de Kloosterstraat – Singelplein – Kerkstraat – Marktstraat – Heiveld – Karenveldstraat tot aan het jeugdheem. Daar worden ze rond 15.15 uur verwacht voor de kindercarnavalfuif.

VERKEERSMAATREGELEN

  • Van 11.30 tot 15.30 uur is het verboden te parkeren in DE STRATEN VAN HET PARCOURS.
  • Vanaf 13.15 uur tot na de passage van de optocht worden DE STRATEN VAN HET PARCOURS volledig verkeersvrij gemaakt.
  • Tussen 11 en 14 uur geldt een parkeerverbod in de OUDE PASTORIEDREEF tussen NANOVESTRAAT en PARKING BORCHTSITE. Enkel bussen kunnen hier passeren.
  • Tussen 11.30 en 14.00 uur mag er ook in de KARENVELDSTRAAT tussen KLOOSTERSTRAAT en RONDPUNT NANOVESTRAAT-DROESHOUTSTRAAT niet geparkeerd worden. Deze zone is voorbehouden als parkeerzone voor de bussen.
  • Vanaf 11.30 uur zal in de ESP, de verkeerssignalisatie die het eenrichtingsverkeer aanduidt worden afgedekt, zodat verkeer in twee richtingen mogelijk wordt tussen Heirbaan en Esp.

Bekijk hier het circulatieplan en de politieverordening.


Contactinformatie