Kapenbergweg en Asbeekweg worden fietsstraten

16
mei
2023
  • Het schepencollege keurde in zitting van 2 mei 2023 het aanvullend politiereglement  goed waarbij Kapenbergweg en Asbeekweg worden ingericht als fietsstraat
  • Bewoners uit Kapenbergweg en Asbeekweg waren vragende partij om maatregelen te nemen tegen de onveiligheid voor de fietsers. Het sluipverkeer in deze straten is een gekend probleem. Door de werken op Kemmeken - Merchtem nam het nog toe.
  • Kapenbergweg en Asbeekweg zijn opgenomen in de fietssnelweg F221 - OMA-route als fietsstraten.
  • In afwachting van de realisatie ervan worden ze nu al aangeduid als fietsstraten. De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u en fietsers mogen niet ingehaald worden, wat de veiligheid van de fietsers ten goede komt.
  • De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111. Aanvullend op de borden wordt het logo ook op de rijweg geschilderd, bij het begin van Asbeekweg en bij begin van Kapenbergweg. 

Link

Contacteer ons