Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

AMAB AsseBlijdorp III
Bosgroep Groene CorridorCIPAL
HavicremHaviland
Infrax WestIntradura
IverlekPoolstok
OVSGBrabantse Kouters
VVOG 

Overeenkomstig artikel 286 § 1, 9° en 10° DLB kan je hieronder de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid terugvinden.

Overeenkomstig artikel 1, 5° Besluit Vlaamse regering 20.04.2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal     bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones, kan je eveneens de geactualiseerde en gecoördineerde versie van de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, waarvan de gemeente deelgenoot is, terugvinden.

AMAB Asse (Beschutte Werkplaats)

Deze informatie wordt spoedig aangevuld, onze excuses voor het ongemak. 

Blijdorp III

Bosgroep Groene Corridor

Deze informatie wordt spoedig aangevuld, onze excuses voor het ongemak. 

CIPAL

Deze informatie wordt spoedig aangevuld, onze excuses voor het ongemak. 

Havicrem

Deze informatie wordt spoedig aangevuld, onze excuses voor het ongemak. 

Haviland

Infrax West

Intradura

De meest recente informatie wordt door Intradura ter beschikking gesteld op hun website.

Iverlek

Poolstok (voormalig "Jobpunt Vlaanderen")

OVSG

Regionaal landschap Brabantse Kouters ("Groene Corridor")

VVOG

 

 

 

 


Contactinformatie