Eerste Schepen Inez De Coninck

Inez De Coninck
N-VA

Milleniumstraat 10
1745 Opwijk

T 052 36 51 83
E inez.deconinck@opwijk.be

 

Bevoegdheden

  • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en waterhuishouding
  • Huisvesting (sociale woningbouw inbegrepen)
  • Leefmilieu en afvalbeleid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Dierenwelzijn

 

Zitdagen

Dinsdagavond: van 18.30 tot 20.00 uur (niet in juli en augustus)

GAC I - Marktstraat 55


Contactinformatie