Hinder bij wegenwerken & evenementen

20
feb
2020

Kindercarnavalstoet
Op vrijdag 21 februari 2020 vindt de kindercarnavalstoet plaats, een organisatie van VZW De Gatspoëters. Meer dan 1.400 Opwijkse scholieren van 8 lagere scholen stappen mee.

De kinderen vertrekken om 13.30 uur vanaf Hof ten Hemelrijk en lopen langs de Kloosterstraat – Singelplein – Kerkstraat – Marktstraat – Heiveld – Karenveldstraat tot aan het jeugdheem.

Politieverordening: https://www.opwijk.be/kindercarnavalstoet-politieverordening

Verkeersplan:https://www.opwijk.be/verkeersplan-kindercarnavalstoet

 

Coronavirus

Al jouw vragen over het coronavirus beantwoord: de uitbraak van het coronavirus beheerst de actualiteit. Vele burgers maken zich zorgen en stellen hun veiligheid in vraag. Meer informatie en links naar updates en adviezen vind je hier: https://www.opwijk.be/al-uw-vragen-over-het-coronavirus-beantwoord

 

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verplaatsing voetwegen nr 67 en 79

Voetweg 67 bevindt zich in de Coenstraat en langsheen de Nijverseelbeek, voetweg 79 in de Nanovestraat. Beide openbare onderzoeken lopen van maandag 24 februari tot woensdag 25 maart 2020.

Meer info: https://www.opwijk.be/openbaar-onderzoek-voetwegen

 

Kouterbaan wordt “schoolstraat”
De Kouterbaan wordt ingericht als schoolstraat vanaf de Gildelaan tot het Dorp, dit wil zeggen dat de Kouterbaan verkeersvrij wordt gemaakt tijdens de schooldagen ’s morgens van 8u15 tot 8u45, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 14u45 tot 16u en op woensdagmiddag van 11u40 tot 12u20.

Meer info: https://www.opwijk.be/aanvullend-politiereglement-kouterbaan-invoering-schoolstraat

 

Gewijzigd parkeerregime Doortstraat
Het beurtelings parkeren in de Doortstraat wordt afgeschaft. Er wordt parkeerverbod ingevoerd van huisnummer 1 tot 21 en van nummer 47 tot 93. Vanaf het begin van de Doortstraat tot de toegang van de gemeentelijke loods (langsheen het terrein van de gemeentelijke loods) wordt het parkeren toegelaten op de verhoogde zijberm.

Meer info: https://www.opwijk.be/aanvullend-politiereglement-parkeerregime-doortstraat

 

Nieuwe openingsuren bibliotheek
Meer info: https://www.opwijk.be/nieuwe-openingsuren-bib

 

Wijziging afvalophaling vanaf 1 januari 2020
De wekelijkse ophaling van restafval tijdens de zomermaanden wordt vervangen door de ophaling voor GFT-afval én snoeihout! Aanvullende initiatieven zorgen ervoor dat je als burger tijdonafhankelijk je restafval kwijt kan. Kort samengevat:

  • Restafval: 2-wekelijkse ophaling in juni, juli en augustus (voorheen wekelijks tijdens de zomermaanden).
  • GFT-afval: wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus (voorheen 2-wekelijks).
  • Folies en (harde)plastics kunnen al een tijdje gratis worden afgeleverd op het recyclagepark.
  • Recyclagepark: gratis afleveren tijdens de openingsuren van huisvuil in een gemeentelijke huisvuilzak en van GFT-afval in een gemeentelijke GFT-zak in de aparte 1.100 l-containers op het gratis gedeelte van het recyclagepark.
  • Ondergrondse afvalcontainer restafval: deponeren van restafval in een niet gemeentelijke huisvuilzak tegen betaling (DIFTAR-principe).
  • Snoeihout: wekelijkse ophaling samen met GFT-ophaalronde.
  • Kerstbomen: kerstbomen kunnen meegegeven worden tijdens één GFT-ophaalronde in januari.

Lees hier het volledige artikel: https://www.opwijk.be/afvalophalingen-geoptimaliseerd-vanaf-1-januari-2020

 

Asverschuiving Eeksken
Om de verkeersveiligheid op het Eeksken te verbeteren werd een asverschuiving gerealiseerd met blokken met een tussenafstand van +/- 35m om de vrije doorgang voor bussen en vrachtwagens te garanderen. Een voorrang is voorzien voor wie tussen de blokken is (door middel van de borden B19 en B21). Dit betekent dat het aankomend verkeer moet voorrang verlenen aan het voertuig dat in de asverschuiving zit, omdat dat voorrang heeft.Het is de bedoeling om de snelheid te remmen, zoals door de bewoners al jaren gevraagd wordt, en de oversteek voor fietsers veiliger maken. De blokken worden als proef opgesteld en geëvalueerd na een 6-tal maand.
Meer info: https://www.opwijk.be/gewijzigde-verkeerssituatie-eeksken en https://www.opwijk.be/politieverordening-eeksken-realisatie-asverschuiving

 

Aangepaste algemene politieverordening
De algemene politieverordening is aangepast met een clausule over het verbod op het gebruik en verkopen van lachgas binnen onze gemeente. De gemeenteraad heeft het aangepast reglement goedgekeurd in zitting van 19 november 2019.
Het volledige reglement vind je op: https://www.opwijk.be/algemene-politieverordening

 

Realisatie rioolwaterzuiveringsinstallatie op de site “De Plumes” in Droeshout
Op maandag 18 november 2019 is gestart met de realisatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op de site ‘De Plumes’ in Droeshout.
Voor deze realisatie worden 510 kalenderdagen voorzien. Tijdens deze werken zal het werfverkeer via de Kouterbaan (kant watertoren Droeshout) toegang krijgen tot de werf. De ontsluiting gebeurt via de Langeveldweg.
Meer info: https://www.opwijk.be/rioolwaterzuiveringsinstallatie en https://www.opwijk.be/plan-regenwortel-opwijk

 

Veiliger oversteken op het Eeksken
Op de kruising van het Eeksken met de Bolstraat en de Vlasweg zijn twee oversteekplaatsen voor fietsers en een bijkomend zebrapad aangelegd om oversteken op het Eeksken veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.
Meer info: https://www.opwijk.be/aanvullend-politiereglement-fietsoversteek-eeksken

 

Invoering blauwe zone Eeksken
Om de verkeersveiligheid te verhogen en de parkeerdruk te verlagen, is op het Eeksken ter hoogte van de huisnummers 43, 65 en 67 een beperkte parkeertijd van max 30 min ingevoerd. Deze regel geldt van 7 tot 9 uur en van 15 tot 18 uur.
Meer info: https://www.opwijk.be/aanvullend-politiereglement-eeksken-beperkte-parkeertijd
 
 

Wens je de berichten over hinder bij wegenwerken en evenementen wekelijks ontvangen in je mailbox? Registreer je dan op BE-alert via deze link. Bekijk hier meer info over BE-alert.