Heropstart scholen Opwijk

6
mei
2020

Binnenkort hervatten de lessen op school.

De herstart van de scholen vraagt een grondige voorbereiding. Alle scholen gelegen in Opwijk, 3WPLus Kinderopvang en het lokaal bestuur slaan de handen in elkaar om deze voorbereiding praktisch vorm te geven.

Tijdens een scholenoverleg werd grondig nagedacht hoe elke school veilig kan heropstarten voor zowel de leerling als het schoolpersoneel. Met ondersteuning van de gemeente Opwijk worden er gezamenlijke veiligheidsafspraken opgesteld.

De concrete uitwerking kan afwijken van school tot school, omdat er rekening wordt gehouden met de schoolsituatie ter plaatse. De school verwittigt je hierover persoonlijk. 

Niet alle leerlingen gaan meteen terug naar school en ze gaan ook niet voltijds terug. De dagen waarop ze niet op school zijn, leren ze thuis verder via ‘preteaching’. 

Informatie voor de ouders: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders