Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) komen in principe in openbare zitting bijeen.

Iedereen die hierin geïnteresseerd is, mag deze vergaderingen bijwonen. Uitzondering hierop zijn de agendapunten die raken aan de persoonlijke levenssfeer: deze worden in een besloten zitting besproken (zonder publiek).

Welke documenten kan je hierover raadplegen?

  • de agenda (publicatie: uiterlijk acht dagen voor de zitting)
  • de notulen (publicatie: na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering)
  • de goedgekeurde besluiten, reglementen, verordeningen,…

Contactinformatie