Glasbollen

7
feb
2020

Glazen bokalen en glazen flessen kan je gratis deponeren in 12 bovengrondse glasbollen voor wit en gekleurd glas die verspreid opgesteld staan in Opwijk:

Hollestraat/Klei – Steenweg op Vilvoorde (watertoren) – Kerseveld (kerk Nijverseel) – Steenweg op Aalst (oude jongensschool) – Klaarstraat (Averbeekstraat) – Ravensveld – Molenveld – Konkelgoed – Sint-Pauluszaal – Hof ten Hemelrijk.

De glasbollen op de vroegere site langs Heiveld werden recent verwijderd.

Met hol glas kan je in de onmiddellijke buurt terecht: aan de ondergrondse afvalstraat aan basisschool De Boot – ingang via parking sporthal (Heiveld).

ondergronds afvalstraatje De Boot-Sporthal

Ook aan de ondergrondse afvalstraat (parking feestzaal De Kersenpit, Dorp, Mazenzele) kan je hol glas deponeren in de ondergrondse glascontainer.

Hol glas kan je ook deponeren in de glascontainer op het gratis gedeelte van het recyclagepark.

Tips voor goed gebruik

  • Uitsluitend hol glas (flessen, bokalen) mag gedeponeerd worden in de glascontainer. Vlak of gewapend glas horen hier niet thuis.
  • Gooi gekleurd en helder (wit) glas in de daartoe voorziene inwerpopening van de glasbol. Sorteren is de boodschap.
  • Verwijder vooraf alle vloeistoffen in bokalen of flessen. Gooi enkel leeg hol glas in de glascontainer zonder deksels, stopsels of schroefdoppen.
  • Laat nooit afval - ook geen verpakkingsafval - achter aan de glascontainers. Dit is sluikstorting!
  • Gebruik de glascontainer niet tussen 20 en 8 uur en ook niet op zon- en feestdagen. Respecteer de rust van de omwonenden.

Contactinformatie