Gemeentelijke subsidie voor erfgoedverenigingen

Lokale erfgoedverenigingen (de heemkundige kring, de vriendenkring van het museum, het lokaal comité voor Open Monumentendag of Erfgoeddag,…) kunnen  een subsidie aanvragen voor  hun werking, acties of projecten.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.