Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14.10.2018

In Opwijk gebeurt het stemmen met de stemcomputer. De nodige instructies zullen worden opgehangen in het stembureel, maar je kan op voorhand alvast het instructiefilmpje bekijken.

Hoe geldig stemmen ?

Op dezelfde lijst:

  • ofwel bovenaan de lijst (lijststem)

  • ofwel naast de naam van 1 of meerdere kandidaten van dezelfde lijst (naamstemmen)

Opgelet!  Er moet 2x gestemd worden:

  • 1 x voor de Gemeenteraad

  • 1 x voor de Provincieraad

  • Volg de instructies op het scherm

 Stemmen met volmacht ?

Ga naar het stembureel van de volmachtgever met volgende documenten:

  • ingevuld en ondertekend volmachtformulier

  • het stavingsattest van de reden van afwezigheid

  • de oproepingsbrief van de volmachtgever

  • de eigen identiteitskaart

  • de eigen oproepingsbrief

Formulier "volmacht" te bekomen bij de Dienst Burgerzaken of via https://vlaanderenkiest.be/sites/default/files/2018-05/A95_volmacht.pdf

De Kiesburelen zijn open van 8 tot 15 uur

Kiezers kunnen parkeren in Heiveld en omliggende straten. De parking van de sporthal zal worden voorbehouden voor mensen met een parkeerkaart minder-validen en voor het afzetten en afhalen van oudere mensen en personen moeilijk te been.

Als het even kan, kom per fiets of te voet. 

Gemeentelijk secretariaat:
Op de verkiezingsdag wordt het gemeentelijk secretariaat tijdelijk verplaatst naar de gemeentelijke sporthal, Heiveld 65, 1745 Opwijk. T 052 36 51 11 – 052 36 51 42

Alle informatie:
Dienst Burgerzaken, Marktstraat 55, 052/36.51.41 of burgerzaken@opwijk.be
Bezoek eveneens www.vlaanderenkiest.be voor meer informatie.

 

 


Contactinformatie