Gemeentelijk klimaatplan 2030

7
sep
2020

Geef mee vorm aan het gemeentelijk klimaatplan 2030!

Gemeente Opwijk werkt aan de opmaak van het nieuwe klimaatactieplan voor Opwijk– SEAP2030. De volgende jaren is het immers noodzakelijk om de C0²-uitstoot verder terug te dringen. Ook deze keer willen we onze burgers nauw betrekken bij het toekomstig gemeentelijk klimaatbeleid. Jouw mening doet er immers toe!

Burgemeestersconvenant / SEAP2030

Enkele jaren geleden engageerde Opwijk zich om minstens 20% C0² te besparen tegen 2020. Hiervoor ondertekende de gemeente in 2014, samen met de provincie Vlaams-Brabant, het Burgemeestersconvenant. Dat resulteerde een jaar later in een gemeentelijk klimaatactieplan (SEAP 2020). Heel wat klimaatacties werden ondertussen door de gemeente uitgevoerd.

Nu starten we met de opmaak van een nieuw klimaatactieplan (SEAP 2030) voor het komende decennium. Om alle risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus te vermijden, wordt er ditmaal geen ‘wereldcafé/klimaatcafé’ georganiseerd.

Traject

Met het 3-sporen participatietraject wil de gemeente haar burgers nauw betrekken bij het planningsproces voor de opmaak van het klimaatactieplan 2030, door:

  1. Het voorleggen van een aantal stellingenrond klimaat via het digitaal buurtnetwerk Hoplr (september 2020).
  2. De organisatie van een klimaatenquête (bevraging in oktober 2020) op basis van de antwoorden op de voorgelegde stellingen.
  3. Een open traject: burgers kunnen zelf ideeën, suggesties, voorstellen aanreiken.

De resultaten vormen de basis bij de opmaak van het nieuwe klimaatactieplan voor Opwijk – SEAP2030.


Contactinformatie