Gebruiken van een tentoonstellingsruimte

U kunt in uw gemeente gebruik maken van een tentoonstellingsruimte.