Gebruiken van een repetitieruimte

U kan onder bepaalde voorwaarden repetitieruimten voor muziek en podiumkunsten gebruiken.