De gemeente Opwijk treedt streng op tegen sluikstorters

Algemeen

De laatste tijd worden er regelmatig sluikstorten vastgesteld in Opwijk. Bij elke sluikstort onderzoekt de gemeente of de sluikstorter kan geïdentificeerd worden aan de hand van een adres op een brief, een aankoopticket , een bon …

Sluikstortcamera

De gemeente kocht recent een sluikstortcamera aan. Deze wordt onder meer ingezet op plaatsen waar sluikstorten vaak voorkomt. Op  deze manier maakt de dader een zeer grote kans om geïdentificeerd te worden.

Identificatie

Bij identificatie van de dader kan op 2 manieren worden opgetreden:

 • Het dossier wordt overgemaakt aan de GAS-ambtenaar om een GAS-boete op te leggen. De GAS-boete bedraagt maximaal € 350.
 • Via een retributiereglement worden de kosten voor het opruimen van het sluikstort verhaald op de dader.

Opruimkosten:

Opruimen door de gemeentelijke diensten:

 • Verplaatsingskosten : € 50
 • Loonkost werklieden : € 100/uur/man
 • Overslag-, verwerking-, stort- of verbrandingskosten

Opruimen door derden in opdracht van de gemeente:

 • Verplaatsingskosten : € 50
 • De kosten aangerekend aan de gemeente met een minimum van € 180
 • Loonkost werklieden : € 100/uur/man
 • Overslag-, verwerking-, stort- of verbrandingskosten

Belangrijk:

 • Het achterlaten van afval bij de afvalstraatjes wordt steeds als sluikstorten beschouwd en dan ook beboet.
 • Wanneer papier, glas of huisvuil niet meer kan gedeponeerd worden in een afvalstraatjes, neem deze dan mee naar een ander afvalstraatje of naar huis.

Contacteer ons