Data - Agenda - Verslagen

Data OCMW-raad

De OCMW-raad komt in 2018 samen op volgende data:

  • Donderdag 27 september 2018, vanaf 20.00u in zaal Satijn van het woonzorgcentrum De Oase
  • Donderdag 25 oktober 2018, vanaf 20.00u in zaal Satijn van het woonzorgcentrum De Oase
  • Donderdag 22 november 2018, vanaf 20.00u in zaal Satijn van het woonzorgcentrum De Oase
  • Donderdag 20 december 2018, vanaf 20.00u in zaal Satijn van het woonzorgcentrum De Oase

Deze vergaderingen van de OCMW-raad zijn in principe openbaar, u bent als burger van harte welkom om deze bij te wonen.

 

Agenda OCMW-raad

Plaats, dag en uur alsook de dagorde (agenda) worden openbaar bekend gemaakt, enkel persoonsgebonden materies worden in de besloting zitting behandeld.

 

Verslagen OCMW-raad

De goedgekeurde verslagen van de openbare zittingen van de OCMW-raad zijn voor iedereen beschikbaar.

 

 


Contactinformatie